Lokacija vinograda

Posjetite nas u vinogradu Rudine koji se proteže od Šnjegavića do Čečavca, uključujući amfiteatar koji je vidljiv uz ruševine koje se također vide iz satelita.

Kontakt informacije

RUDINE d.o.o. Deževci 44, 34322 Brestovac, Hrvatska

žiro rč. 2402006-1100500664
OIB 33048430043
www.rudine.com
mail. info@rudine.com